Intactible Mlle

Got An Elberta? You'Re In Luck.

Formge framtiden

När det kommer till design och formgivning så kanske man känner sig lite lost som man brukar säga på svengelska och det är ibland så, det är bra att ha en utbildning när det kommer formgivning innan man börjar ge sig an detta. Ja, man kanske tycker att det är kul och kanske har man möjligheten att testa detta men jag anser att man verkligen bör göra det som annars kan gå förlorat, nämligen att man formger den produkten som man verkligen vill använda. Till exempel så gjorde jag en stereobänk en gång i skolan som fungerade som möbel.