Intactible Mlle

Got An Elberta? You'Re In Luck.

En upplevelse

En gång var jag faktiskt och besökte ett bok tryckeri. Det tryckte även tidningar där i fyrfärg och det var imponerande att se. Så mycket färg och trycksvärta det går åt, det är alldeles astronomiskt. Men hela processen är nästan datoriserad. Det är inte många ställen som människan behöver rycka in på. Det är fascinerande. För många är det bara ytterligare en maskin som arbetar men jag tyckte det var läckert att se på och förstå lite av vad som händer när något ska tryckas. Det var en upplevelse.